MOŽEM ZMENIŤ OKOLNOSTÍ ALEBO SEBA SAMÉHO

Zmena je možná
Mária Dečová

POMÁHAME PÍSAŤ INŠPIRATÍVNE PRÍBEHY
BUDÚCICH OSOBNOSTÍ SLOVENSKA

Po 9 rokoch v školskom manažmente pracujem ako kouč. Spolupracujem s Teach for Slovakia, LEAF a neziskovými organizáciami v Košiciach, ktorých mottom je rast a premena seba aj spoločnosti k dobru a kráse. Ako kouč sa venujem jednotlivcom aj skupinám aby našli svoje jedinečné miesto.

Ako kouč som tu pre tých, ktorí vidia, že je potrebné niečo vo svojom okolí alebo vo svojom myslení a nazeraní zmeniť. Ponúkam priestor, kde si môžete svoje možnosti nájsť, tvoriť ich a po novej ceste sa s nádejou a energiou vydať do života.

Čo ponúkam ?

Individuálny koučing

Koučing ponúka špecifický aktívny prístup, v ktorom koučovaný pracuje so svojimi možnosťami, s predstavivosťou a sebauvedomením, prehodnocuje svoje presvedčenia. Za jednu hodinu koučingového rozhovoru vie človek prehodnotiť svoj cieľ, vidieť širšie súvislosti, viac porozumieť svojmu prečo. Ak človek jasnejšie vidí kde kráča, napreduje pokojnejšie a istejšie.

Skupinový a tímový koučing

Skupinový koučing pomáha jednotlivcom, aby vo väčšej skupine pracovali na cieli, ktorý si volí jednotlivec. Je vhodný do skupín, ktorých súčasným cieľom nie je spolupracovať ale napredovať individuálne, a to osobnostne či profesionálne. Tímový koučing tvoria viaceré stretnutia tímu, počas ktorých tím pomocou kouča pracuje na dosiahnutí žiadaného spoločného cieľa. Kouč tím otázkami podporuje, inšpiruje a provokuje k novým riešeniam. V danej téme kouč nie je expert, jeho rola je viesť proces.

Workshopy pre manažérov školy

Témy workshopov navzájom súvisia, tvoria sériu zručností manažmentu školy. Celistvý kurz tvorí 9 stretnutí po 4 hodiny. Workshop je vedený zážitkovo a koučovacím spôsobom. Je zameraný na osobnostný, profesionálny rast a na efektívny manažment školy. Účastníci kurzu získavajú certifikát o absolvovaní kurzu. Jednotlivé témy stretnutí nájdete tu.

Zarezervujte si miesto
na ďalšej udalosti

Najbližšie udalosti