SEBASKÚSENOSTNÝ KURZ

Ako sa viac spriateliť so svojimi EMÓCIAMI

- je tvorený pre učiteľov
- pozostáva zo 7 stretnutí
- prvé a posledné trvajú 90 minút
- 2.-6. 60 minút
- začíname v stredu 24.3. o 17.00
- pokračujeme pravidelne každú stredu do 5.5.

Prihláška

Čo počas neho (ne)budeme robiť?

  Budeme:
 • učiť lepšie spoznávať svoje emócie pomocou sebaskúsenosti a zdieľania
 • byť viac sám (so) sebou
 • uvedomovať si, čo ma emócie učia
 • ako z nich čerpať pre seba a pre deti v triede
 • Nebudeme:
 • zdieľať s vami dlhé a pútavé prezentácie
 • vám hovoriť, ako máte prežívať svoje emócie
 • ich deliť na dobré a zlé

Forma: online, zážitok, sebaskúsenosť, zdieľanie v malých skupinkách

Cena: na 1 osobu 50 €
Počet ľudí na kurze: 15-20


Prihlášky posielajte do 20.3. 2021

Po obdržaní prihlášky vám pošleme pokyny k platbe.
Ak by cena nášho kurzu mala byť jedinou prekážkou vašej účasti, prosím, dajte nám vedieť a určite niečo vymyslíme.
Ak máte dotazy alebo chcete počuť ďalšie informácie, kontakt na Tomáša je:
mobil: +421 902 519 668
mail: tommacko03@gmail.com
Kontakt na Maju je v hornej lište.Prečo to robíme?

- sami sa veľa o svojich emóciách učíme,
- veľa nám to dalo a dáva a chceme sa o svoju skúsenosť podeliť aj s druhými,
- zistili sme, že emóciám sme v našich životoch venovali málo pozornosti a keď sme si ich začali viac uvedomovať a pracovať s nimi, náš život sa stal plnší a farebnejší
- zároveň vnímame situáciu v súvislosti s covidom 19 ako mimoriadne emočne vyčerpávajúcu a myslíme si, že lepšie spoznanie našich emócií a práca s nimi môže pomôcť nám aj deťom v triede to celé zvládnuť


Čo si z kurzu môžete odniesť?

 • uvedomenie, že v každej chvíli prežívam nejakú emóciu a že každá emócia má svoj príbeh
 • lepšie porozumieť tomu aké emócie prežívam a pracovať s nimi
 • cez porozumenie emóciám mať viac rád seba a iných
 • zážitok zo spoločného zdieľania sa a objavovania

Kto sme?

Maja

 • zvedavá; na 1. pohľad pokojná, na 2. provokatívna; rada tvorím niečo, čo rozvíja mňa aj iných; som výzvou pre seba aj iných
 • nadšená mentorka a koučka, lektorka, učiteľka

Tomáš

 • skôr introvert s prvkami humoru, ktorý často najprv koná a potom myslí, otvorený, hľadajúci, s malými ale početnými ambíciami, 2O rokov mi trvalo, kým som si uvedomil, že nedostatočne prejavujem svoje emócie - aktuálne na tom pracujem :), niekedy príliš sústredený na dosiahnutie cieľa
 • mentor, lektor, učiteľ, amatérsky športovec a čitateľ, vymýšľač kurzov a vzdelávaní, zanietený milovník zážitkovej pedagogiky, hrdý otec dvoch úžasných dcér a manžel krásnej manželky